Şirketler Muhasebesi

48 oyuncular
 1. Hangisi sermaye şirketi değildir?
  • Anonim Şirket
  • Limited Şirket
  • Kolektif Şirket
  • Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
 2. Anonim Şirket kurmak için en az kaç ortak gerekir?
  • 5
  • 1
  • 2
  • 4
 3. Halka Açık Anonim Şirketlerde ortak sayısı en az kaçtır?
  • 1
  • 5
  • 250
  • 251
 4. Halka Kapalı Anonim Şirketlerin kuruluş şekli hangisidir?
  • Ani Kuruluş
  • Tedrici Kuruluş
  • Hızlı Kuruluş
  • Aşamalı Kuruluş
 5. Aşağıdakilerden hangisi ticaret şirket sınıflandırılmasında yer almaz?
  • Anonim şirket
  • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
  • Limited şirket
  • Kooperatif
 6. Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinin özellikleri arasında yer almaz?
  • Yalnız tescil ve ilanla kurulurlar.
  • Ortakların sorumluluğu sadece şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlandırılmıştır.
  • Oy hakkı, ortağın şirketteki sermaye payı ile orantılıdır.
  • Her türlü iktisadi amaç için kurulabilirler.
 7. Aşağıdakilerden hangisi kolektif şirketlerde sermaye artırımı çeşitlerinden biri değildir?
  • Şirket ortaklarının kar paylarını sermayeye eklemesi.
  • Zararın sermayeden karşılanması.
  • Şirkete yeni ortak vaya ortaklar alınması.
  • Yedeklerinin sermayeye eklenmesi.
 8. Aşağıdakilerden hangisi kolektif şirketin sermaye azaltma çeşitlerinde biri değildir
  • Ortak veya ortakların şirketten ayrılması.
  • Sermayenin şirketin işlem hacmi için fazla olması.
  • Başka bir şirketle birleşme.
  • Şirket zararının sermayeden karşılanması.
 9. Bir şirketin mali karı 90.000’dir. Buna göre şirketin ödeyeceği kurumlar vergisi ne kadardır?
  • 20.000
  • 18.000
  • 16.000
  • 14.000
 10. Y Anonim Şirketinin 2010 yılı dönem karı 80.000 TL dir. Şirketin kanunen kabul edilmeyen giderleri 1.000 TL olup,vergiden muaf gelirleri ise 5.000 TL dir. Buna göre şirketin Kurumlar Vergisi ne kadardır?
  • 14.440
  • 15.200
  • 16.800
  • 76.000
Sermaye Şirketleri
 • Oluşturuldu 31/03/2020
 • Yayınlandı 31/03/2020
 • Değişik 31/03/2020
 • Zorluk Ortalama
 • Sorular 10
 • Tema Şirket

3 tip tasarım arasından seçim yapabilirsiniz:

 • turuncu
 • mavi
 • Light
Pos. Oyuncu Skor Chrono Tarih
Sınıflandırma aşağıdaki